Susisiekite su mumis: Tel. 8-686 90088, el. paštas stadionas@fanu.lt

Navigacija

Naudojimosi stadionu Linkmenų g. 8, Vilniuje, taisyklės:

1. Stadioną eksploatuoja Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla (toliau - Mokykla) ir VšĮ "Vilniaus futbolo fanų stadionas" (toliau - VFFS) vadovaujantis šiomis taisyklėmis.
2. Stadionas eksploatuojamas kasmet nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. stadionas eksploatuojamas esant palankioms oro sąlygoms. Stadione galima žaisti kiekvieną dieną nuo 07:00 iki 22:30 val. šiomis sąlygomis:
2.1. Mokykla stadioną administruoja ir už jo eksploataciją atsako darbo dienomis nuo 07:00 iki 15:00 val., savaitgaliais nuo 07:00 iki 09:00 val.;
2.2. VFFS stadioną administruoja ir už jo eksploataciją atsako darbo dienomis nuo 15:00 iki 22:30 val., savaitgaliais nuo 09:00 iki 22:30 val., švenčių dienomis ir moksleivių atostogų metu nuo 07:00 iki 22:30 val.;
2.3. Mokykla jai priskirtu laiku stadioną naudoja savo nuožiūra. Šis laikas skiriamas mokyklos moksleivių poreikiams;
2.4. VFFS jam priskirtu laiku stadioną naudoja savo nuožiūra. Šis laikas yra nuomojamas visiems to pageidaujantiems asmenims, įmonėms ar klubams.
3. Bendra stadiono eksploatavimo tvarka, elgesio stadione taisyklės:
3.1. Draudžiama savavališkai (atitinkamo laiko nesuderinus su Mokykla arba VFFS) naudotis stadionu ir jo inventoriumi;
3.2. Stadiono teritorijoje draudžiama šiukšlinti, svaigintis, įsivesti ir laikyti stadiono teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti stadioną;
3.3. Draudžiama gadinti stadiono dangą, vartus, lipti ar kitaip gadinti tvorą bei kitą inventorių. Stadione galima žaisti tik su sportine avalyne;
3.4. Už nepilnamečių asmenų elgesį stadione ir naudojimosi stadionu taisyklių laikymąsi atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai;
3.5. Mokykla ir VFFS neatsako už stadiono naudotojų neatsargų elgesį, traumas ar sužalojimus, patirtus naudojantis stadionu.
4. Bendra rūbinių eksploatavimo tvarka, elgesio rūbinėse taisyklės:
4.1. Rūbinės yra 2-ajame Mokyklos aukšte. Į rūbines patenkama per pagrindinį Mokyklos įėjimą;
4.2. Rūbinės skirtos persirengti ir nusiprausti asmenims, žaidžiantiems stadione. Kitiems asmenims, taip pat kitai nei nurodyta paskirčiai, rūbines naudoti draudžiama;
4.3. Žaidžiantys stadione asmenys rūbinėmis turi teisę pradėti naudotis kiekvieną kartą likus 30 min. iki stadiono naudojimo laiko pradžios ir pabaigti naudotis privalo per 60 min. nuo stadiono naudojimo laiko pabaigos;
4.4. Rūbinėse draudžiama triukšmauti, šiukšlinti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitaip svaigintis;
4.5. Bet kokią gėrimų tarą draudžiama mesti į šiukšlių dėžes. Gėrimų tarą privaloma išsinešti iš rūbinių patiems;
4.6. Pastebėjus rūbinėse sulaužytą inventorių, apie tai reikia nedelsiant informuoti VFFS tel. 8-686 90088;
4.7. Pasinaudojus rūbinėmis, reikia išjungti visas šviesas ir užrakinti visas duris;
4.8. VFFS ir Mokykla neatsako už rūbinėse paliktų daiktų saugumą ir bet kokius nuostolius, patirtus naudojantis rūbinėmis.
5. Už taisyklių pažeidimus taikomos sankcijos ir reikalaujama padarytų nuostolių atlyginimo. Mokyklos ir VFFS administracija įspėja, kad savavališku stadiono naudojimu ar bet kuriuo kitu šių taisyklių pažeidimu padaroma minimali žala (minimalūs nuostoliai) prilyginama 4000 Lt.
6. Kiekvienas asmuo įeidamas ar kitaip patekdamas į stadioną ir/ar į rūbines patvirtina, kad su šiomis taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

Stadionas ir Mokykla yra stebimi vaizdo kameromis ir saugomi apsaugos tarnybos. Apsaugos tarnyba reaguoja į bet kokius bandymus savavališkai naudotis stadionu dienos metu, ir visada – nakties metu, t.y nuo 22:30 iki 07:00 val. Stadiono apšvietimas automatiškai išjungiamas 22:45 val.

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos ir VšĮ "Vilniaus futbolo fanų stadionas" administracija

Užimtumas 2012 Užimtumas 2013 Nuotraukos Įkainiai Taisyklės